2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109
2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

$404,950

2743 N 112th Street, Kansas City, KS, 66109

21
Courtesy of: Lynch Real Estate