11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203
11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203

$195,000

11210 W 55th Street, Shawnee, KS, 66203

20
Courtesy of: Platinum Realty LLC